AVG Organisatie Country Line Feest PLUIM Activiteiten Stadsdelen Aangepast sporten

 

COUNTRYLINE DANCE 55+ IN DE RIJP

op zaterdag 28 maart 2020.

 

 

 

De sporthal is gelegen aan  de Jan Ploegerlaan 2A, 1483 VR De Rijp.

Er is voldoende parkeergelegenheid. De zaal is vanaf 10:00 uur toegankelijk.

Vanaf 10:30 uur tot 15:15 uur wordt er weer naar hartenlust gedanst.

 

De prijs voor dit festijn bedraagt 21,00 pp.

Hierbij is inbegrepen:  Koffie met lekkers, 2 consumpties, een lunch en fruit.

Per aanmelding van minstens 8 deelnemers is uw dansleidster vrij van deelnemersgeld.

 

Dit jaar leiden Jan Zijp en Marianne Knip de dansen.

Wilt u het bal ook eens leiden, dan kunt u dit bij de organisatie aangeven.

 

Wij vragen om een favorietenlijst in te sturen voor het dansprogramma, waaraan zoveel mogelijke deelnemers mee kunnen doen. Houdt u daarbij ook rekening met beginnende dansers! De lijst kunt u sturen vr 14 januari naar Marianne Knip (adres hieronder)

Hiermee gaan wij met de dansleiding, een programma samenstellen, dat tijdig aan u bekend wordt gemaakt. U kunt de dansen dan nog een keer met uw groep(en) doornemen.

 

Zodra u het aantal deelnemers weet, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven.

 

Het betalen kan later, per groep vr 10 maart overgemaakt worden

t.n.v. J. Knip en M. Knip Sevenhuysen IBAN:NL97 INGB 0001 3344 49 

met vermelding: dansdag De Rijp. Daarna worden de kaarten opgestuurd.

 

In de sporthal mogen geen schoenen gedragen worden, die de vloer kunnen beschadigen. Denk hierbij aan scherpe zolen en zolen die strepen achter laten!

 

Ook dit jaar is de organisatie van deze dansdag is in handen van:

 

Marianne Knip                                               Erika Khnemann

Tjalk 32                                                         Touwslagerstraat 34

1721 GK Broek op Langedijk                       1445 BS Purmerend

Tel: 0226 345677                                          Tel: 06 14257613

Mail: mknip@jxm.nl                                     Mail: erikakuhnemann@hotmail.com

 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan mbvo_amsterdam@hotmail.com.
Laatst bijgewerkt: 31-12-2019
Meer Bewegen voor Ouderen is een zelfstandig onderdeel van Cordaan Thuiszorg